EIRO

آموزش مرحله به مرحله کار با اسیلوسکوپ

آﻣﻮزش ﻛﺎﻣﻞ اﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮپ

ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ و در اداﻣﻪ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ ﺁﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ … ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﮐﻠﻴﺪهﺎ و وﻟﻮم هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ، از ﻳﮏ. اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ. Instek. ﻣﺪل.

اسیلوسکوپ و روش استفاده از آن – راهنمای جامع – مجله فرادرس

در این مطلب نحوه استفاده از اسیلوسکوپ دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. کنترل هر … در این مرحله، به یک سیگنال پایدار با فرکانس ثابت نیاز دارید.

آموزش صفر تا صد کار با اسیلوسکوپ | آموزشگاه فنی برق

در آموزش تعمیرات برد پس از اینکه دانشجویان با اسیلوسکوپ و کارکرد آن آشنا … اولین مرحله برای کار کردن با هر وسیله و تجهیزات الکترونیکی‌ای …

نحوه‌ی کار با اسیلوسکوپ – برق نیوز BarghNews

اصولا کلمه‌ی اسیلوسکوپ به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش دوبعدی … سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: … توجه: همیشه در ابتدای کار باید از تنظیم بودن وضعیت صفر اسکوپ مطمئن بشیم به این ترتیب که …

راهنمای کاربا اسیلوسکوپ سری TDS | آیسان مارکت

قسمت پایانی پروب مربوط به مرحله پایه زمین است. … و یا هنگامی که باتری با استفاده از اسیلوسکوپ به کامپیوتر از طریق پورت ها متصل AC است.

‫طریقه کار با اسیلوسکوپ یا نحوه ي اندازه گيري با …

روش کار و اندازه گیری با اسیلوسکوپ به زبان ساده و سریع. طریقه کار با اسیلوسکوپ یا نحوه ي اندازه گيري با اسيلوسکوپ: قبل از شروع کار با …

راهنمای کار با اسیلوسکوپ sds-e کمپانی owon – شرکت صائن

در این بخش از دفترچه راهنما شما با پنل جلویی دستگاه و کار کردن با آن آشنا می‌شوید و می‌توانید نحوه‌ی استفاده از اسیلوسکوپ سری sds کمپانی owon را در کوتاهترین …

آموزش کار با اسیلوسکوپ Oscilloscope اسکپ – و فانکشن …

و فانکشن ژنراتور signal … بعضی از اسکوپ ها بجای کلید DUAL دو کلید دیگر به نام های ALT و CHOP ….. قسمت یا تضعیف کننده مرحله ای: میدانیم که بهره تقویت کننده اسیلوسکوپ …

آزمایش شمارۀ 5

زمان اجرا: 12 ساعت آموزشی. آزمایش شمارۀ 5 … ٩ــ مؤلفه DC سوار بر ولتاژ AC را با استفاده از اسیلوسکوپ. اندازه بگیرد … رسانی و جرقه زنی و در بسیاری از موارد دیگر به کار می رود. هر …. قبل از اجرای آزمایش هر مرحله را با استفاده از کتاب. آزمایشگاه مجازی …

اسیلوسکوپ – Computer Software Engineering – blogfa

اسیلوسکوپ به طور مستقیم تنها قادر به اندازه گیری ولتاژ است و برای اندازه گیری سایر … o نحوه ی کالیبراسیون، اتصال صحیح پراب و نحوه ی استفاده از آنها … ت) کلید VOLTS/DIV یا ولتاژ بر قسمت یا تضعیف کننده مرحله ای: میدانیم که بهره تقویت …

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ – دانشگاه صدا و سیما

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﭘﮋﻭﻫﺶ … اﮐﺜﺮ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ وﻟﺘﺎژ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ز. ﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . …… ﮔﯿﺮي ﻫﺎ را در ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺎﻧﺎل اﺳﯿﻠﻮﺳﮑﻮپ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﻪ. ﻧﻘـﺎط. و0. 1. وﺻـﻞ …. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رزوﻧﺎس ﺳﻠﻒ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ. 1.

دستور کار آزمایشگاه مدار الکترونیک

1.

ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و دﺳﺘﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪار ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه – دانشگاه صنعتی …

. اﺳﯿﻠﻮﺳﮑﻮپ (. Oscilloscope. ) ا …

آموزش مقدماتی کار با اسیلوسکوپ – مکتب خونه

خورشیدیان در دانشگاه صنعتی شریف، 8 جلسه.

طرز کار اسیلوسکوپ – سیانکو

اسیلوسکوپ (oscilloscope). اصولا کلمه oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش دوبعدی سیگنال های متغیر با زمان است. که محور …

آموزش کار با اسیلوسکوپ – فروشگاه شاهکار الکترونیک

اصولا کلمه oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای … اگرچه کلیدهای کنترلی اسکوپ های مختلف کمی با هم فرق می کنند ولی در مجموع در …

۶ مرحله برای یادگیری تعمیرات موبایل و دریافت گواهینامه …

در ادامه این مطلب قصد داریم 6 مرحله اصلی یادگیری تعمیرات موبایل و دریافت … حرفه‌ای را در برد خود دارد، بنابراین لازم است تعمیرکاران دقیقا با طرز کار و نحوه استفاده …

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا اﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮوﺗﻮس 3 ……………………………… ………..

در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮوﺗﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺷﻨﺎ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ و ﺧﻮاهﻴﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪارات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار … ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ….. ﺑﺮاﯼ دﻳﺪن ﺧﺮوﺟﯽ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺒﻠﯽ از اﺳﻴﻠﻮﺳﮑﻮپ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴ ….. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﺸﻴﺪن ﺧﻄﻮط ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﺎر از ﻣﻨﻮﯼ tools.

ﻛﺎرﮔﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺗﻜﻨﻴﻚ دﺳﺘﻮرﻛﺎر – دانشگاه تهران

ﻛﺎرﮔﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺗﻜﻨﻴﻚ آﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ. و. روﺷﻬﺎي ﺑﻜ … اﺻﻮﻟﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن اﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮپ، ﻓﺎﻧﻜﺸﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر، ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ و … را ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ. ﺑﺎ. ادوات …. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن (ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ذﺧﻴﺮه …… ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻮﻳﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را داغ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻔﺘﻮل ﻟﺤﻴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ داغ ﺷﺪه ﻣﻲ ﭼﺴ …

آموزش تعمیرات مادربرد و کارت گرافیک – آموزشگاه برق گستران

… تست و تعویض قطعات آموزش داده می شود و در مرحله بعدی هنرجویان نحوه کار با تمام ابزار … سرفصل های که در دوره های آموزش تعمیرات مادربرد و کارت گرافیک آموزش داده می شود … آموزش نحوه کار با اسیلوسکوپ; آموزش نحوه کار با سیگنال ژنراتور; آموزش نحوه …

علوم و فناوری کامپوزیت – دانشگاه علم و صنعت

شبکه عصبی طراحی شده و آموزش دیده در این تحقیق، قادر به ایجاد تمایز میان نواحی سالم سازه از نواحی معیوب بوده و … سلامت سازه ای، استفاده از امواج فراصوت هدایت شده به دلیل امکان انتشار … در مرحله آخر، با تکرار آزمایش ها و افزایش تعداد سیگنال های دریافت …. دریافتی از هر حسگر پیزوالکتریک، از یک دستگاه اسیلوسکوپ دیجیتال با.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر