EIRO

بررسی ابعاد ازدواج مجدد در قانون و اسلام

بررسی ابعاد ازدواج مجدد در قانون و اسلام | ازدواج مجدد مرد بدون …

در قانون ما هیچ نکته ی صریحی درمورد ازدواج مجدد مرد ذکر نشده است و فقط در عقد نامه مورد آخر به این نکته تصریح شده است، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر …

ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺎﺩﻩ ي ٢٣ ﻻﻳﺤﻪ ي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ – مطالعات راهبردی زنان

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﺪﺩ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺭﺍ. ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺭ ۱۰ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺖ. …. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮّﺏ ۱۳۵۳ ﺑﺮﺍي ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪّﺩ ﻣﺮﺩ. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻭﺿﻊ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ۱۶ ﻭ …… ﻭﻟﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍي ﺁﻥ، ﺣﺪّ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ(ﺣﺴﻨﻲ ۷۸) ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ …

آیا ازدواج مجدد امری خصوصی است یا حکومتی؟ – خبرآنلاین

در سالهای اخیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود جلب کرده است. … مانند: آیا تعدد زوجات میتواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر … کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. … [2] در قانون حدود اختیار مرد معین نشده؛ ولی عرف و عادت مسلم که مبتنی بر …

شرایط گرفتن زن دوم – شرایط ازدواج مجدد مرد – گروه وکلای …

هنوز مقررات مربوط به ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 پابرجاست و قانون حاکم است. بنابراین شرایط گرفتن زن دوم در ماده 16 این قانون آمده است.

ازدواج همزمان؛ مقصر کیست؟ مرد، زن دوم یا قوانین؟ – رادیو فردا

قانون مبتنی بر شرع اسلام به مرد اجازه ازدواج مجدد همزمان با ازدواج پیشین خود … از انواع ازدواج‌های دوم مواجه هستیم و در هر مورد اینها باید جداگانه بررسی کرد. ….. انسان‌ها در طول تاریخ آن را این گونه ساخته‌‌اند و می‌توانستند طور دیگری هم بسازند.

ازدواج مجدد و فرهنگ آن طبق عرف و شرع جامعه به چه صورت است؟

ازدواج مجدد یکی از چالش برانگیزترین مباحث در فرهنگ ما است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با پیمان زناشویی می بندند، اما این پیوند ممکن است به دلایلی منجر …

بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی مهریه – انجمن جامعه شناسی ایران

نشست «بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی مهریه» به همت حلقه مطالعات مسائل اجتماعی … در اسلام مهریه یا صداق معتدل و در حد توان داماد بوده است. … او افزود: مقررات حاکم برروابط زوجین و حقوق زنان و کودکان در قانون مدنی بر اساس عرف و …. بیمه اجتماعی ازدواج به دلیل امکان کمتر زنان برای ازدواج مجدد، پاداش و قدرشناسی از زن است.

ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت، ﺷـﺮاﻳﻂ و آﺛـﺎر آن در ﺣﻘـﻮق. اﺳﻼﻣﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮﭼﻪ اﺻﻞ ﺟﻮاز ﺗﻌـﺪد … ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌـﺎد ﺣﻘـﻮﻗﻲ. اﻳﻦ. ﻗﻀﻴﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ….. ﻧﻈﺎم و ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﺳـﻼﻣﻲ، ﻗﻴـﻮد و. ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮد؛ ﻣﺜﻼً ﺟﻮاز ازدواج ﻣﺠﺪد را ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻋﺪاﻟﺖ ﻳﺎ ﺗـﻮان.

بررسی قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده در دوران پس از …

جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد … This qualitative research has studied those polices and laws (1979 to 2012) which … در ادامه، از آنجا که از آنجا که موضوع مورد بررسی ما قوانین، لوایح و سیاست‌هایی است که در طول دورة پس از ….. در چارچوب قانون مجازات اسلامی؛ حمایت از حقوق شرعی ازدواج و خانواده.

ازدواج در اسلام – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ازدواج در اسلام عملی مستحب و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود … در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن برای ازدواج مجدد باید مدتی را صبر کند که به عده معروف است و در این دوران …

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج – راه هایی که مرد می تواند زن دوم …

طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج ، برای زوجه وجود دارد و زوجه در صورت اثبات … مطابق شرع اسلام هیچ مردی حق ندارد بیشتر از چهار زن در نکاح داشته … به دلیل حساسیت این موضوع ، قانون حق طلاق برای زن را ، در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت … حاصل زندگی مشترک در طول مدت … … مهریه : بررسی کامل شرایط و قوانین جدید مهریه.

ظرفیت‌های فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسلام

در این مقاله می‌کوشیم ضمن پرداختن به جایگاه حقوق خانواده در نظام حقوقی اسلام، نقش … و بررسی ظرفیت‌های حقوق خانواده در اتحاد حقوقی جهان اسلام مسئله‌ای ضروری است. … در کشور تونس در ماده 18 قانون احوال شخصیه مصوب 1964، ازدواج دوم باطل دانسته شده و …. در عده، رجوع به مابذل در طول مدت عدهٔ مطلقهٔ رجعیه، ظهار، لعان، ایلاء و مانند اینها است.

نقد و بررسی برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام

روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در سه بخش … In the beginning of this article, we have reviewed the conditions and rights of … زن پس از طلاق، حقّ ازدواج با مرد دیگری را نداشت، چون تعصّب افراطی مرد اجازه نمی‌داد ….. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز ضمن بررسی ابعاد مختلف مسئلة تفاوت دیة زن و مرد …

ﺟﺎﻳﮕﺎه زن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ .

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ … ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي زن در اﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﺎﻃﻔﻲ و. اﺣﺴﺎﺳﻲ و ﻣﻌﻨﻮي. زن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و … اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ازدواج ﻣﺠﺪد. ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﻤﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و در …

ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در دﻳﻦ زردﺷﺘﻲ و اﺳﻼم – زن در فرهنگ و هنر – دانشگاه تهران

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در دو دﻳﻦ زردﺷـﺘﻲ و اﺳـﻼم ﺷـﺒﺎﻫﺖ. د. رﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ اﮔﺮ. ﭼﻪ ﮔﺎه در اﻫﺪاف و …. ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ازدواج در دورة ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد، ﭘﺎدﺷﺎه. زﻧـﻲ، اﺳـﺖ. از . ….. د در ﻃﻮل ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺑﺮاي آن ﻣﺮد ﭘﺴﺮي ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورد ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن. ﻣﺮد ﺷﻮد و اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ …

اجازه ازدواج مجدد – طلاق توافقی

در سال‌های اخیر سوالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود جلب کرده است، … ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار … همچنین سیره معصومان و مسلمانان در طول تاریخ موید جواز تعدد زوجات است (زحیلی، … ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که …

و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ م ازدواج زن در اﺳﻼ ﺣﻖّ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ – مطالعات فقه و حقوق …

ازدواج. ، زن،. ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. ،اﺳﻼم. *. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻓﻘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﻲ داﻧﺸﮕﺎه. ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ. *. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻓﻘﻪ … ﻣﻘﺮراﺗﻲ را ﺑﺮاي اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت و. ﺳﺘﻢ. ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ … دﻳﺪﮔﺎه، ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاك و اﻓﺘﺮاق ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج زﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺑﺘﺪا ﺑﺎ. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ …… در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ، ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ در آن راﺟﻊ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،. وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮ …

شرایط ازدواج مجدد به دلیل ناشزه بودن زن و دادخواست ازدواج مجدد …

بررسی مشکلات حقوقی و اجتماعی ازدواج مجدد با وکیل پایه یک دادگستری ونویسنده حقوق …. به طور کلی انسان در طول تاریخ یاد گرفته است که سائق های طبیعی اش را در ….. همچنانکه قبلا بیان گردید در دین مبین اسلام و قانون مدنی (۲) ، حق طلاق بصورت …

امتیازات و تفاوت های حقوق زنان در زمان ازدواج و طلاق در قانون …

همچنین استحقاق نیمی از مهریه قبل از ازدواج و رابطه زوجیت در صورت وقوع طلاق و تعیین … در قانون اسلام مرد موظف به تامین معاش و هزینه های لازم زندگی است، در نکاح دائم این …. ماده 1130 قانون مدنی و تحقق شرایط و مصادیق ذکر شده با ارزیابی و بررسی قاضی …. یک فرمول وجود داره::شرایط کار و درامد برابر و داشتن حقوق برابر در کلیه ابعاد.

این دخترها برای ازدواج به اجازه پدر نیاز نخواهند داشت | ایران | …

قانون مدنی ایران در دو ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ اذن پدر یا جد پدری را در نکاح لازم شمرده است. … سن ازدواج دختران در قانون مدنی ایران پیش و پس از انقلاب.

ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از …

ازدواج موقت ، آثار متعه ، ثبت نکاح موقت ، فرزند متعه ، قانون حمایت از خانواده …. دين اسلام به عنوان يكي از كاملترين اديان بشري ، همواره تمامي ابعاد زندگي انسان را مد نظر … كه بحث ازدواج موقت را در حقوق ايران مورد بحث و بررسي قرار دهد تا بدين وسيله ضمن …

همسر دوم شبهه شرعی دارد/ همسر دوم مصداق شکنجه همسر اول است …

مجلس قصد تصویب قانونی را داشت که با توجه به آن، مرد برای ازدواج دوم، … ببینید ما وقتی که از حقوق زن در اسلام سخن می گوییم، حرف هایی جدی داریم.

پایان نامه ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد …

بررسي اين موضوع كه قوانين مدني ايران تا چه حد از ظرفيت هاي فقه اسلامي در اين …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر